Kwaliteit

Wij van Jannink Pluimvee zijn, op al onze locaties heel bewust bezig met de kwaliteit van onze producten, het welzijn van onze dieren en  onze medewerkers. En dat zie je aan alles. Het proces van opfokken op zichzelf is een vrij vaststaand proces, maar wat daaromheen gebeurt maakt hierin het verschil.

Hieronder in het kort een omschrijving van onze werkwijze

Aankomst kuikens

Omdat de omstandigheden zo optimaal mogelijk moeten zijn voor de kuikens, is een goede voorbereiding het halve werk. In de dagen voordat de kuikens in onze stallen komen, verhogen wij de temperatuur tot 36 graden. We spoelen kort voor aankomst alle waterleidingen door. Het voer ligt klaar op kuikenpapier en extra voerplaten bij het water. En zodra de kuikens arriveren verlagen we de temperatuur in de stal met 1 graad per dag. Daarbij houden we luchtvochtigheid goed in de gaten en ook het CO2 gehalte wordt nauwlettend gecontroleerd. Dit alles voor een aangenaam verblijf en een goede start!

Hygiëne

Om de hygiëne zo optimaal mogelijk te krijgen en te houden, hebben we de nodige maatregelen getroffen. Het betreden van de stallen gebeurt zo min mogelijk, maar zo nu en dan is het onvermijdelijk dat er bezoekers toegelaten moeten worden in de stallen. Denk hierbij aan de pluimveearts, enters en vangers, mensen voor de installatie (installateurs), eigen personeel en natuurlijk onze klanten; u! Om de hygiëne zo goed mogelijk te houden hebben we daarom op elke locatie de gelegenheid om te douchen. En er is bedrijfskleding en schoeisel aanwezig.

Ook de stallen en het erf waar de stal op staat wordt met de grootste zorg onderhouden. Zo worden ruimtes zoals de kantines, erfverharding etc. wekelijks helemaal schoongemaakt. Het gras wordt gemaaid, muren worden schoongespoten en materiaal wordt direct na gebruik gereinigd en weer opgeborgen. Dit alles om de kans op ongedierte tot een minimum te beperken.

Als Extra hebben wij een wattersysteem. (desinfecteert) Dit systeem zorgt er voor dat de dieren continu schoon en gedesinfecteerd water krijgen.

Wekelijks wegen 

De dieren worden wekelijks gewogen en daarbij wordt het lichaamsgewicht vastgesteld. Op basis van die gewichten wordt vervolgens bepaald hoeveel voer er voor de komende week aan de dieren wordt aangeboden. Dit wordt bijgehouden in ons opfokprogramma. We houden grafieken bij met de gewichtsklassen. Hieruit kunnen wij veel belangrijke informatie uit met betrekking tot het verloop van het gewicht en de eenheid en uniformiteit van de dieren. En omdat wij alle koppels hanen en hennen apart opfokken, kunnen we ze makkelijker sturen in grammen, voer en gewicht.

Entschema

In samenwerking met u en uw dierenarts of voorlichter maken we een entschema. Daarna maken we een entkaart waar we alle entingen vastleggen op datum. In principe wordt er niet afgeweken van dit entschema. Om een goed overzicht te houden van de entingen beslissen wij zelf of er geschoven kan worden met een datum.

Voer

ForFarmers is de leverancier van voer bij Jannink Pluimvee. Over het verloop van de opfok hebben we nauw contact met de nutritionist en de vertegenwoordiger. Wij houden van korte lijnen in de communicatie en daardoor is het snel geregeld mocht er een aanpassing aan het voer nodig zijn.

Er wordt volgens het volgend schema gevoerd:

0 tot 12 dagen                     Opfokstartkorrel
12 dagen tot 6 weken         Opfokmeel 1
6 weken tot 18 weken        Opfokmeel 2
18 weken tot afleveren      Pre-foktoom

Op uw verzoek kan er de laatste week een ontwormingsmiddel aan het voer worden toegevoegd.